Uniek in Nootdorp

Het familiebedrijf Assendelft was een kleine orgelmakerij in de 18e eeuw in het westen van Nederland. Vader Pieter en zoon Johannes bouwden ongeveer 30 instrumenten. Daarvan zijn er 13 bewaard gebleven, waarvan 3 van de hand van Johannes. Eén daarvan, het orgel van de Dorpskerk in Nootdorp gaan wij restaureren. Eerder, in 1972, deden wij dat ook al. Het instrument werd toen een heel eind teruggebracht in de richting van het authentieke orgel. Enkele laatste stappen werden echter nog niet gezet, zoals het terugbrengen van de oorspronkelijke toonhoogte en middentoonstemming. Nu gaan wij 2 van de 3 spaanbalgen restaureren en mogelijk ook het pijpwerk verlengen tot oude toonhoogte en stemmen in middentoon. Een optie is verder dat de 3e balg en de treedinstallatie in ere worden hersteld. Dan beschikt Nootdorp over een uniek orgel, waarvan 7 stemmen (van de 13) nog de originele registers van Johannes Assendelft zijn. Een bijzonder orgel in een prachtig kerkje.