Restauratie

Wij hebben in ons 75-jarig bestaan veel ervaring opgedaan met restauratie. Daarbij werken we met groot respect voor het werk van onze voorgangers.  We behandelen uw instrument als een waardevol integraal kunstwerk, dat is ontstaan door de creativiteit en vaardigheid van orgelmakers van alle tijden.

Artistieke kernwaarden

Samen met adviseurs zoeken we naar de artistieke kernwaarden van uw orgel. Eventuele toevoegingen worden passend in de stijl van uw instrument vervaardigd en zijn later weer te verwijderen.

Documentatie en regelgeving

We documenteren het restauratieproces zorgvuldig, ook in beeld, zodat u over een reportage beschikt.Natuurlijk opereren we zorgvuldig binnen alle geldende normen en regelgeving, onder meer die van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tijdens de hele restauratie werken wij zorgvuldig volgens de landelijke Uitvoeringsrichtlijn Historische Orgels, die wij mede hebben opgesteld.