Marekerk Leiden

Wij gaan groot onderhoud uitvoeren aan het orgel van de Marekerk in Leiden. Onze werkzaamheden betreffen vooral het mechaniek en de speeltafel. Het orgel van deze kerk is bijzonder. Het instrument is het resultaat van het werk van veel orgelmakers in de loop der tijden. Rudolf Garrels speelde daarbij een vooraanstaande rol. Belangrijk stempel is in 1965 gezet, bij de toenmalige restauratie van het instrument door Flentrop. Ook in deze eeuw is er gewerkt aan de verbetering van het orgel.