Dank

De vele reacties en blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze fijne vader

Adriaan van Rossem
1958-2020

waren overweldigend en hartverwarmend.

De persoonlijke woorden waarin hij op karakteristieke wijze geschetst werd in zijn werk en als mens hebben ons goed gedaan. Hieruit bleek dat Adriaan door velen gewaardeerd werd.

Hartelijk dank voor al uw betrokkenheid!

Marijke van Rossem & Janneke, Bert en Amy, Andries, Annemarie en Luc.

Ede, 1-10-2020