Sweelinck herboren in Wijk bij Duurstede

Onze firma zal het historische orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede in de middentoonstemming zetten. Dit fraaie instrument is omstreeks 1615 gebouwd door Albert Kiespenning, die verschillende keren contact had met Sweelinck over door hem gemaakte instrumenten. Bijvoorbeeld in Dordrecht en Harderwijk. Het orgel heeft in de loop der tijden verschillende gedaantewisselingen ondergaan. Zo werd in de negentiende eeuw het oorspronkelijke borstwerk omgebouwd tot rugwerk. Onze firma bracht het orgel bij een restauratie in 1980 terug in de toestand van begin achttiende eeuw. Nu zal ook de stemming van het orgel worden aangepast aan het oorspronkelijk historische karakter. Daarbij blijft de toonhoogte a 415 Hz gehandhaafd. Vanwege deze stemming zullen delen van het pijpwerk en de intonatie worden aangepast. De middentoonstemming is een ongelijkzwevende stemming, waarin vooral de tertsen zuiver klinken. Zij is bij uitstek geschikt voor vroege orgelmuziek van de 16e en 17e eeuw. Na deze aanpassingen zal zeker de muziek van Sweelinck in Wijk bij Duurstede als herboren klinken.